TUKARAM BABURAO KADAM COLLEGE OF ARTS, SCIENCE AND COMMERCE

Cinque Terre


Home
Staff Of Arts Department        
   Mr.Chopade Vijaykumar Yashwant(HOD)


        
   Mr.Kadam Indrajeet Sambhajirao


        
   Mr. Patel Javed Khalil


        
   Mr.Salunkhe Vinod Namdev


        
   Mrs.Warvatkar Uma Mahesh


        
   Mr. Kale Sachin Bhaskar


        
   Mr. Patade Jayvant Vishnu


        
   Mrs.Khedekar Sakshi Sachin