Kunbi Shikshan Prasarak Sanstha, Khed-Mumbai
     Tukaram Baburao Kadam College of Arts, Science and Commerce
                                                                                     Bharne Naka, Tal.-Khed, Dist.- Ratnagiri
                                                                           Mobile No.: 7558301515 / Fax:- 02356-264675
 


Governing Council

Sr. No. Name Designation
01. Shri. Kashiram Tanaji Chavhan. President
02. Shri. Bhiku Mahipat Govalkar. Vice-President
03. Adv. Tukaram Laxman Dafale. Secretary
04. Shri. Dattaram Bhiku Dhumak. Join-Secretary
05. Shri. Rajaram Pandurang Baikar. Treasurer
06. Shri. Subhash Dhondu Jakhal. Member
07. Shri. Tukaram Mahadev Bhuvad. Member
08. Shri. Suresh Laxman Kothare. Member
09. Shri. Ramchandra Sonu Harawde. Member
10. Shri. Babaram Keshav Talekar. Member
11. Shri. Dattaram Bala Baikar. Member
12. Shri. Shridhar Bhagvan Kangane. Member
13. Shri. Dilip Shankar Mhade. Member
14. Shri. Vishnu Balkrishn Nivate. Member
15. Shri. Madhukar Gopal Kajari. Member
     
Website designed by Radhika Umesh Mahaddalkar And Dnyandeep College.

Copyright © 2020 TBK College.