Kunbi Shikshan Prasarak Sanstha, Khed-Mumbai
     Tukaram Baburao Kadam College of Arts, Science and Commerce
                                                                                     Bharne Naka, Tal.-Khed, Dist.- Ratnagiri
                                                                           Mobile No.: 7558301515 / Fax:- 02356-264675
 


Board of Trustees

Sr. No. Name Designation
01. Shri.Kashiram Tanaji Chavhan. President
02. Shri.Bhiku Mahipat Govalkar. Vice-President
03. Adv.Tukaram Laxman Dafale. Secretary
04. Shri.Dattaram Bhiku Dhumak. Join-Secretary
05. Shri.Rajaram Pandurang Baikar. Treasurer
06. Shri. Sudhakar Narayan Patne. Trustee
07. Shri.Tukaram Mahadev Bhuvad. Trustee
08. Shri.Suresh Laxman Kothare. Trustee
09. Shri.Ramchandra Sonu Harawde. Trustee
10. Shri.Babaram Keshav Talekar. Trustee
11. Shri.Dattaram Bala Baikar. Trustee
12. Shri.Shridhar Bhagvan Kangane. Trustee
13. Shri.Dilip Shankar Mhade. Trustee
14. Shri.Vishnu Balkrishn Nivate. Trustee
15. Shri.Madhukar Gopal Kajari. Trustee
     
Website designed by Radhika Umesh Mahaddalkar And Dnyandeep College.

Copyright © 2020 TBK College.